Bölüm Tanıtımı

TARİHÇE

Gümüşhane üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Üniversitemiz senatosunun 18.08.2010 tarih 26 sayılı kararı ile 22.09.2010 tarihinde kurulmuştur. Bölümümüz, Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı(ABD), Genel Fizik ABD, Katıhal Fiziği ABD, Matematiksel Fizik ABD, Nükleer Fizik ABD ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

Fizik Mühendisliği nedir?

Fizik mühendisliği hem fiziği hem de mühendisliği vurgulayan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik mühendisliği müfredatı uygulamalı bilimin çeşitli alanlarında eğitim gereksinimleri profesyonel olarak yerine getirmek için, tam bir fizik bilgisi ve temel bilimsel ilkeler temeline, hem teorik bilgi hem de özel mühendislik uygulamaları için gerekli becerilere dayanarak tasarlanmıştır.

Fizik mühendisliği ve fizik bölümü arasındaki farklar nelerdir?

Mühendisler genel olarak şu soruya cevap ararlar ‘’Bu problemi gerçek dünyaya uyarlayarak nasıl çözebilirim?’’ ve bu yüzden hep teknolojinin uygulamalarına odaklanma eğilimindelerdir. Fizikçiler ise genel olarak şu soruya cevap ararlar ‘’ Bu problem bütünüyleniçin oluştu’’ ve bu yüzden hep bilimin temellerine odaklanma eğilimindelerdir. Fizikçi bir nevi mühendisin liberal sanatçısıdır. Bir fizikçi herhangi bir teknik seviyede ki bir mühendis ile herhangi bir mühendislik alanında konuyla ile ilgili minimum bilgisine rağmen konuşabilecek kapasitededir. Ama mühendisler tek başlarına bu işi başarabilmek için yeterli fizik bilgisine sahip değillerdir. Mühendisler ve fizikçiler farklı gösterimler kullanırlar ve çeşitli alanların farklı yönlerine odaklanırlar. Çünkü bir fizikçi tüm mühendislik bilim dalları ile ilgili fikirleri kapsayacak şekilde genel düşünebilir ve herhangi bir anda herhangi bir mühendislik alanına geçiş yapabilecek kabiliyettedir. Ayrıca fizik alanında eğitim almış bir mühendis kendi bilim dalı ile diğer mühendislik dallarını kolay bir şekilde bağlayabilir.

Fizik mühendisliği öğrencilerinin kazandıkları beceriler:

(a) Matematik bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

(b) Dizayn ve yönetim uygulamalarının yanında verileri analiz ve yorumlama becerisi.

(c) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalar ışığında bir sistem, bileşen veya sürecin istenen ihtiyaçları karşılayacak şekilde dizayn edebilme becerisi.

(d) Karmaşık bilim dalları ile çalışabilme becerisi

(e) Mühendislik problemlerini tanımlama, formülize etme ve çözme becerisi.

(f) Profesyonel ve etik sorumlulukları anlama becerisi

(g) Etkin iletişim kurma becerisi

(h) Küresel ekonomik çevresel ve toplumsal alanlarda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim

(i) Neye ihtiyacı olduğunu tanıma ve yaşam boyu öğrenme becerisi

(j) Çağın sorunları hakkında bilgi

(k) Mühendislik pratiği için gerekli teknikleri, yetenekleri ve modern mühendislik aletlerini kullanabilme becerisi.

Fizik mühendislerinin çalışma alanları:

Mühendislik tabanlarını ve fizik (klasik mekanik, quantum mekaniği ve elektromagnetik), deneysel fizik, data analizi, hata analizi ve bilgisayar programı gibi temel bilimleri anlama yetilerini kullanarak:

  • Sanayide teknik kariyer, devlet, üniversite
  • Mühendislikveya bilimsel uygulama kariyeri, araştırma ve geliştirme, yönetim ya da hizmet
  • Hukuk, tıp, işletme, kamu politikası, orta öğretim, hizmet sektörlerinde, vb gibi alanlarda o teknik olmayan kariyerler
  • Yönetim ya dagirişimcilikiçerenkariyer
  • Üniversitelerin fizik yada fizik mühendisliği bölümlerinde

Teknik ve teknik olmayantopluluklara fırsatlar ve çözümler bulmak için etkili iletişim kurmak

Kendi dallarındamesleki gelişim fırsatlarından yararlanmak ve yeni bilgi ve becerilerini geliştirmek ve uzmanlık ya da ilgi alanları sürdürmeye çalışmak için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanın.

Türkiye’deki Fizik Mühendisliği Bölümleri

Türkiye de fizik mühendisliği alanında eğitim veren 6 adet üniversite bulunmaktadır. Bunlar İTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacetepe Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi.

Dünyada Bazı Üniversitelerde Fizik Mühendisliği Bölümü

Dünya da ise birçok üniversitede fizik mühendisliği eğitimi vermektedir. Bunlardan bazıları University of Virginia, Cornell University, Princeton University, Stanford University, Yale University, University of Fribourg,… 

Fizik Mühendisliğinin Fizik Bölümünden Farkı

 Fizik bölümünden mezun olanlara göre çok daha avantajlı...

Fizik Mühendisliğinden mezun olan bir öğrenci mühendis olmaktadır. Yani elektrik-elektronik, inşaat, makina, harita, gıda mühendisliğinden mezun olanlar mühendislik anlamında ne hakka sahiplerse fizik mühendisliğinden mezun olanlarda aynı hakka sahiptirler. Şu ana kadar fizik mühendisliğinden mezun olan kişi sayısı 1700 civarında olmakla birlikte bunlardan 1500 faal olarak fizik mühendisliği olarak çalışmaktadır (Fizik Mühendisleri Odası'na bakılabilir). Yani işsizlik gibi bir sorunları yoktur.

Bölümden mezun olan öğrenciler modern teknoloji kullanan kamu (tübitak, aselsan, roketsan, MKE, Türksat vb. kuruluşlarda) ve özel sektör (araştırma laboratuvarları deney araç-gereçleri satan firmalarda, ar-ge elemanı, satış elemanı, kurulum elemanı vb. işlerde) kurumlarında çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde kalite kontrol birimlerinde, radyasyon güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde ve kurulacak olan nükleer enerji santrallerinde çalışabilirler. Üniversitelerde akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji, biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler. İyi yetişmiş fizik mühendisleri aranan elemanlardır.

 
Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Posta: fizikmuh@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46