Çift Dal / Yan Dal

 

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL

 BAŞVURU KOŞULLARI

 “Gümüşhane Üniversitesi Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal Yönetmeliği” uyarınca 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında “Çift Ana Dal” ve “Yan Dal” eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

I.          BAŞVURU KOŞULLARI:

Çift Ana Dal Lisans İçin

a.       Lisans eğitiminin üçüncü veya beşinci yarıyılı başında olmak

b.      Bulunduğu döneme kadar lisans eğitimindeki tüm derslerden başarılı olmak

c.       Lisans eğitiminin genel not ortalaması en az 3.20 olmak

d.      Üniversiteden ilişiği kesilmemiş olmak

e.       Öğrenciliği süresince “uyarma” dışında disiplin cezası almamış olmak

Yan Dal İçin

a.    Lisans eğitiminin üçüncü veya en geç altıncı yarıyılı başında olmak

b.    Bulunduğu döneme kadar lisans eğitimindeki tüm derslerden başarılı olmak

c.    Lisans eğitiminin genel not ortalaması en az 2.80 olmak

d.   Üniversiteden ilişiği kesilmemiş olmak

e.    Öğrenciliği süresince “uyarma” dışında disiplin cezası almamış olmak

II.          GEREKLİ BELGELER:

1.      Transkript (not durumunu gösterir belge)

2.      Başvuru dilekçesi

III.          BAŞVURU TARİHLERİ:

Bütün başvurular bir dilekçe ekinde ve istenilen belgeler ile birlikte 08-19 Ağustos 2013 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

IV.          DEĞERLENDİRME

•         Başvuran öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmeleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kararlaştırılacaktır.

•         Çift ana dal ve yan dal programlarına yerleştirilecek olan öğrenciler kendi lisans dalları dışında almaları gereken dersler ve diğer hususlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili bölümlere müracaat edeceklerdir.

V.          MEVZUAT

ü  Çift ana dal lisans eğitimi-öğretimi en az 36, yan dal eğitimi-öğretimi en az 18 krediden oluşur.

ü  Öğrencinin kendi lisans eğitimi-öğretimi ile çift ana dal lisans ve yan dal eğitim-öğretiminin ayrılığı esastır.

ü  Öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.72 olması gerekir. Tüm çift ana dal öğrenimi süresince öğrencinin Ana dal program genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’ye kadar düşebilir. Ana dal programı genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.72’in altına düşen öğrencinin çift ana dal diploma programından kaydı silinir. Yan dal programında ise ana dal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30’un altına düşen öğrencinin kaydı silinir.”

ü  Kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde eden ve çift ana dal lisans programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci bir ana dal lisans diploması verilir.

ü  Kendi lisans programından mezuniyet hakkı elde eden ve yan dal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yan dal sertifikası verilir.

ü  Ana dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat çift ana dal lisans diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi en fazla iki yarıyıl, yan dal programlarını bitiremeyen öğrencilerin ise en fazla bir yarıyıl, çift ana dal ve yan dal diploma programlarının bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla uzatılabilir.Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Posta: fizikmuh@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46