Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

    KATIHAL FİZİĞİ

    Katıların, elektriksel, yalıtkanlık, elastiklik, termal ve benzeri fiziksel özelliklerini araştırır. Böylece bu özellikleri temel fizik yasaları ile açıklayarak malzemenin davranışının anlaşılmasını sağlar. Yoğun madde fiziğinin en geniş dalıdır. Katıhal fiziği malzemelerin atomik ölçekteki özelliklerinin sonuçlarından bu malzemelerin makroskopik ölçekteki özelliklerinin nasıl açıklanabileceğini araştırır. Bu araştırmayı yaparken metot olarak klasik mekaniği, kuantum mekaniğini, kristalografiyi, elektromanyetizmayı ve termodinamiği kullanır. Yoğun madde fiziği, günümüz fiziğinin hem üzerine çalışan insan sayısı hem de konu zenginliği açısından en büyük dalı olarak kabul edilebilir. Ayrıca sonuçları itibari ile de günlük hayatımızı doğrudan etkileyen fizik dalıdır.  Bunun yanı sıra kimyamalzeme biliminanoteknolojibiyofizikatom fiziği ve hatta teorik yoğun madde fiziği,yüksek enerji fiziği ve parçacık fiziği ile etkileşim ve alışveriş içindedir.Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Posta: fizikmuh@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46