Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

      MATEMATİKSEL FİZİK

   Matematiksel fizik terimi bazen fizikten etkilenerek yapılan çalışmaları ve çözülen problemleri tanımlamak için kullanır veya bazen de son derece dikkatli matematiksel çalışmalar içinde yapılan deneyler düşünülür. Bu anlamda, matematiksel fizik sadece ve sadece matematik ve fiziğin harmanlanmasıyla oluşup farklılaşan çok geniş bir akademik alanı kaplar. Her ne kadar kuramsal  fizikle ilgili de olsa, matematiksel fizik bu anlamda matematik içinde olduğu gibi matematiksel titizliği belirtir.Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Posta: fizikmuh@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46