Projeler

Bölümümüz Öğretim Elemanlarının Projeleri

 

 

 

2013

 1.

Projenin adı: GÜMÜŞHANE İLİ BAHÇECİK KÖYÜ YAYLA BÖLGESİNDEKİ DOĞAL SU KAYNAKLARININ RADYOAKTİVİTESİNİN  TAYİNi                           

Yönetici       : Yrd. Doç. Dr. Ali KAYA

Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Salih Mustafa KARABIDAK

Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA

PROJENİN AMACI:

       Gümüşhane ili içme suyu kaynağı olarak düşünülen, Bahçecik köyü yayla bölgesindeki doğal su kaynaklarının radyoaktiflik seviyelerinin belirlenmesidir.

Destekleyen Kuruluş: GÜBAP

Proje Statüsü: Devam Ediyor...

2.

Proje Başlığı: 662keV enerjili γ-ışınıyla bombardıman edilen Yüksek Sıcaklık Süperiletken YBCO (358) fazına sahip bulk numunesinin süperiletkenlik parametrelerinin incelenmesi.

Yönetici       : Yrd. Doç. Dr. İbrahim DÜZGÜN

Araştırmacı: Doç. Dr. Necati ÇELİK

Destekleyen Kuruluş: GÜBAP

Proje Statüsü: Devam Ediyor...

3.

Proje Başlığı: X ve Gama ışını detektörlerinde ölü zaman düzeltmesi için bilgisayar programı geliştirilmesi

Yönetici             : Yrd. Doç. Dr. S. Mustafa KARABIDAK

Araştırmacılar:  Öğrt. Gör. Özkan BİNGÖL, Yrd. Doç. Dr. Ali KAYA, Yrd. Doç. Dr. Selim KAYA

Destekleyen Kuruluş: GÜBAP

Proje Statüsü: Devam Ediyor...

2012

Proje Başlığı: Radyoaktif Kaynak ve Dedektör Kolimatör Çaplarının Kütle Soğurma Katsayısı Üzerine Olan Etsikinin İncelenmesi

Yönetici       : Doç. Dr. Necati ÇELİK

Araştırmacı:  Yrd. Doç. Dr. İbrahim Düzgün

Destekleyen Kuruluş: GÜBAP

Proje Statüsü: Bitti..Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı E-Posta: fizikmuh@gumushane.edu.tr Telefon: 0 456 233 74 45 Faks: 0 456 233 74 46